Close
 Gespecialiseerde advocaten!
 Voordeligste tarief!
 Online zaak aanmelding!

Overige

Artikel 250 Sr – bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde

Wordt gestraft: 1°           met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde […]

LEES MEER

Artikel 248d Sr – corrumperen van kinderen

“Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde […]

LEES MEER

Artikel 248f Sr – ontucht minderjarige met derde

“Hij die door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, het plegen van ontucht door een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, met een derde opzettelijk teweegbrengt of […]

LEES MEER

Artikel 248e Sr – grooming

“Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een […]

LEES MEER

Artikel 245 Sr – Ontucht met minderjarige tussen de 12 en 16 jaar

Het plegen van ontucht met een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar is strafbaar gesteld in artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan […]

LEES MEER

Artikel 242 Sr – Verkrachting

Verkrachting is strafbaar gesteld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als […]

LEES MEER

Artikel 249 Sr – Ontucht met misbruik van gezag (stiefkind, pleegkind, pupil, aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd, bediende of ondergeschikte)

Het plegen van ontucht met misbruik van gezag c.q. vertrouwen is strafbaar gesteld in artikel 249 Wetboek van Strafrecht: “1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft […]

LEES MEER